อย่าลืม...หน้าฝนแล้ว...ปิดภาชนะให้มิดชิด...เปลี่ยนน้ำในภาชนะบ่อยๆ...ปล่อยปลาหางนกยุงในอ่างน้ำ...ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา กลุุ่มงาน/ฝ่าย กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

ผู้บริหาร

CEO

นายธานินทร์ ไชยานุกูล

(สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ)
ลิงค์ภายในหน่วยงาน


ลิงค์ภายนอกน่วยงาน

ดาวน์โหลด


  ดาวน์โหลด คำถามเกี่ยวกับโรคติดเชื้ออีโบลา มาใหม่
  ดาวน์โหลด ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้ออีโบลา มาใหม่
  ดาวน์โหลด คำแนะนำประชาชน เรื่องโรคติดเชื้ออีโบลา มาใหม่
  ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
  ดาวน์โหลด คู่มือการมีส่วนร่วมการป้องกันโรคเล็บโตสไปโลซิสโดยอสม
  ดาวน์โหลด คู่มือควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
  ดาวน์โหลด คู่มือโรคติดต่อทั่วไป
  ดาวน์โหลด โรคไข้เลือดออก
  ดาวน์โหลด โรคติดต่อที่เป็นปัญหาใหม่
  ดาวน์โหลด องค์ความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่
  ดาวน์โหลด โรคเมอร์ส(MERS) มาใหม่

  ดาวน์โหลด แนวทางการประเมินโรคหัวใจและหลอดเลือด
  ดาวน์โหลด แนวทางการเอาชีวิตรอด เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ
  ดาวน์โหลด Poster ความดันโลหิตสูง ภัยเงียบ! ที่คุณต้องระวัง
  ดาวน์โหลด โปสเตอร์ 10 พันธสัญญา รักษ์หัวใจ ในที่ทำงาน
  ดาวน์โหลด โปสเตอร์ผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  ดาวน์โหลด อ้วน! อันตราย โรคร้ายถามหา
  ดาวน์โหลด โปสเตอร์ โครงการคนควบคุมโรค ลดเสี่ยง ลดอ้วน ได้บุญล้นใจ ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

  ดาวน์โหลด Media Player Classic รุ่น 1.7.5
  ดาวน์โหลด Blender รุ่น 2.71 RC2 สำหรับ Windows 32 Bits
  ดาวน์โหลด Blender รุ่น 2.71 RC2 สำหรับ Windows 64 Bits
  ดาวน์โหลด โปรแกรมเขียนแผ่น CD และ DVD รุุ่น 2.5.8
  ดาวน์โหลด โปรแกรมตัดต่อเสียง ชนิด mp3 และ Ring Tone
  ดาวน์โหลด โปรแกรม Note Pad ++
  ดาวน์โหลด โปรแกรมวาดภาพ Paint.Net
  ดาวน์โหลด โปรแกรมจำลอง Virtual Machine บนเครื่องคอมพิวเตอร์